Wat is een carport?

Een carport is een overkapping waaronder men een auto min of meer beschermd tegen weersinvloeden kan parkeren, meestal bij een woonhuis. Het bouwwerk bestaat in de gebruikelijke vorm uit een overkapte parkeerplaats die losstaand of aangebouwd kan zijn uitgevoerd. Door de overkapping zijn auto`s in zekere mate beschermd tegen weersinvloeden zoals ….
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Carport

Wat is een terrasoverkapping?

Een aanbouw aan een bestaand gebouw met een framewerk en een dak met als doel het terras droog en-of zonvrij te houden. Er is een Bouwvergunning nodig voor de terrasoverkapping.
Gevonden op http://www.verandagids.nl/verklarende-woordenlijst

Een goede terrasoverkapping biedt u de mogelijkheid om nog meer te genieten van uw tuin. Tijdens een zomerse dag waarop een enkele regenbui valt maar die aangename temperaturen heeft bent u steeds bezig met het naar buiten en weer naar binnen slepen van uw tuinmeubilair
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Heb ik een bouwvergunning nodig voor een carport?

De Vlaamse regering heeft de besluiten goedgekeurd die stedenbouwkundige vergunningen voor bepaalde kleine constructies overbodig maken. In de plaats komt er voor sommige constructies een meldingsplicht, maar een groot deel kleinere werken hoeft voortaan noch vergund noch gemeld te worden. De besluiten gaan in vanaf 1 december 2010.

De meldingsplicht is een nieuwe procedure uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die een klein jaar geleden van kracht werd. Het uitvoeringsbesluit van vrijdag legt nu vast welke werken voortaan gemeld moeten worden, maar geen vergunning meer nodig hebben.

Een melding volstaat voor een aanpassing of uitbreiding bij een woning van maximaal 40m², zoals een garage of een veranda. De bouwheer moet de werken twintig dagen voor de aanvang ervan melden bij de gemeente via een vast formulier.

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters heeft daarnaast de lijst met werken die vrijgesteld zijn van een vergunning, en die ook niet gemeld moeten worden, uitgebreid. De vrijstelling geldt voortaan voor vrijstaande gebouwen met een maximale oppervlakte van 40m2 (bvb. carports, tuinhuisjes…) en niet overdekte constructies van maximaal 80m2 (bvb. terras, zwembad, vijver…).

Ook voor bedrijven is er een belangrijke vereenvoudiging door de invoering van de zogenaamde “enige vergunning”. Dat houdt in dat voor de uitbreiding of verbouwing van bestaande bedrijven in industriegebied een melding zal volstaan als er voor de uitbreiding al een milieuvergunning verleend is. (belga/dea) Bron: HLN Kanaal WONEN

Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de openingsuren op het nummer 011 31 29 31 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.

Start typing and press Enter to search